Hedeflerimiz
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerine destek olunması ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bireyin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi
Branş öğretmenleri rehberliğinde öğrencilere ders tekrarı alışkanlığının kazandırılması
Öğrencilerin soru çözme deneyiminin artırılarak uygulama ve yorumlama yönlerinin geliştirilmesi
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi